Testen is mensenwerk

Kwaliteitseisen varieren

dat vraagt om testoplossingen op maat

De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen vraagt om voortdurende kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. U en uw gebruikers verwachten steeds vlekkeloos gebruik van sofware, website en app. Grondig testen is daarmee een onontbeerlijk onderdeel van het ontwikkelingsproces geworden. Bij deze taak biedt Biart de expertise en ondersteuning die u wenst. 

 

kwaliteitsborgingstaken verzekerd

Repeterende storingen of bugs kunnen leiden tot negatieve en mogelijk kostbare gevolgen. Dit betekent een niet te onderschatten taak in de realisatie en onderhoud van uw business-applicaties. U onderkent het belang van grondig testen maar richt uzelf graag op uw kerntaken! Geef naleving van doorlopende kwaliteitsborging en -verbetering de aandacht die het nodig heeft zonder van uw kerntaken te hoeven afwijken. 

 

Grote of kleine onderneming

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de branche waarin u opereert variëren de eisen waaraan de software, website of app moet voldoen. Biart biedt een oplossing op maat door te differentiëren en te selecteren wat voor ú van belang is.

Of u nu startup bent, werkzaam in MKB of grotere ondernemingen. De QA behoeften zullen naargelang verschillen. Biart helpt u met het definiëren van uw testcasus en en zorgt dat het testproces juist wordt geïmplementeerd.

Met de geboden software is de kwaliteitsborging van uw software, website of app 24/7 actief, heeft u continu overzicht over de testresultaten en is het eenvoudig om de capaciteit op te schalen.

Laat ons weten wat úw QA vraag is! info@biart.nl